Ebook Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 (Tập 1)

Tiếp nội dung phần 1, Cách tìm lời giải các bài Toán THCS - Số học: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Tập hợp các số biểu diễn bởi phân số (Tập hợp Q+); Các phép tính trong Q+; Các bài toán trong Q+. Mời các bạn cùng tham khảo!