Ebook Các vấn đề về sức khỏe thường gặp ở trẻ mầm non và cách xử trí (Tai nạn thương tích, bệnh thường gặp ở trẻ mầm non và cách xử trí): Phần 1

Phần 2 cuốn sách "Các vấn đề về sức khỏe thường gặp ở trẻ mầm non và cách xử trí (Tai nạn thương tích, bệnh thường gặp ở trẻ mầm non và cách xử trí)" trình bày các nội dung: Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non, hướng dẫn các biện pháp giúp trẻ biết tự bảo vệ và chăm sóc bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.