Ebook Bóng trong bức tranh - Cái ác hay cái tiêu cực: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bóng trong bức tranh - Cái ác hay cái tiêu cực", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Về sự điều tiết thế giới, sự phản bác chính đáng, những lịch sử song song, phủ định làm động lực, cảnh tượng của cái ác, tràn ra khỏi bờ cái tiêu cực. Mời các bạn cùng tham khảo.