Ebook Bàn về cái nhạt: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bàn về cái nhạt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cái nhạt và cái phẳng lặng của tính cách; Di âm và dư vị; Âm nhạc thầm lặng; Cái nhạt của âm thanh; Cái nhạt thay đổi tín hiệu trong văn học; Ý thức hệ của cái nhạt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.