Ebook 400 từ thiết yếu cho kỳ thi TOEFL: Phần 2

Nối tiếp các nội dung ở phần 1, phần 2 cuốn "400 từ thiết yếu cho kỳ thi TOEFL" sẽ cung cấp cho người học những từ ngữ thiết yếu tại các lĩnh vực như: Tài sản cá nhân, việc làm, thương mại quốc tế, chính trị, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, giải trí, thời trang,... Mời các bạn cùng tham khảo ebook sau để biết thêm nội dung chi tiết.