• Quan niệm của Albert Einstein về con người và ý nghĩa cuộc sống

  Quan niệm của Albert Einstein về con người và ý nghĩa cuộc sống

  Nếu như Thuyết tương đối có ý nghĩa về mặt bản thể luận và nhận thức luận triết học thì cuộc đời và hoạt động xã hội của Albert Einstein là chuẩn mực đẹp đẽ, thể hiện tính nhân văn cao cả. Dưới ánh sáng phương Đông, Einstein là một hiền triết đích thực. Có những nhà nghiên cứu đã so sánh tư tưởng của ông dưới góc độ nhân văn...

   6 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

  Sự khác biệt thực chất giữa quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội với quan điểm của các nhà triết học trước C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội là ở chỗ, lần đầu tiên C.Mác giải thích trên quan điểm duy vật biện chứng về quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội, quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản...

   9 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquino

  Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquino

  Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Thomas Aquino, một linh mục Dòng Đa Minh, cũng là một nhà thần học và triết học nổi tiếng của chủ nghĩa kinh viện, về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin, mà đằng sau nó là mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Giải quyết vấn đề trọng tâm này trên lập trường ôn hòa đã giúp Thomas Aquino triển khai toàn...

   11 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

  Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng.

   9 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan điểm đạo đức của Phật giáo

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan điểm đạo đức của Phật giáo

  Theo Hồ Chí Minh, quan điểm đạo đức của Phật giáo có giá trị không chỉ đối với phật tử mà đối với mọi người nói chung trong việc nhận thức và ứng xử theo giá trị Phật giáo.

   6 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh

  Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh

  Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh được hình thành do sự tác động của điều kiện gia đình, xã hội và phẩm chất cá nhân. Tư tưởng đó có nhiều nét đặc sắc. Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh thể hiện chủ yếu ở tư tưởng về các giai tầng xã hội và kẻ sĩ, về “chí nam nhi” và “hưởng lạc”, về sự dung hợp giữa Nho,...

   12 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

  Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

  Học thuyết giá trị lao động của Mác là đúng đắn. Nhưng nếu “bảo vệ” Mác một cách giáo điều thì sẽ không chỉ ra được quan điểm thực của Mác. Theo những người tiếp thu Mác không phải từ gốc, Mác có ba điểm cốt tử rằng, “chỉ có lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị”, “thời gian làm việc là thước đo của giá trị lao...

   11 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Hệ thống mạng ngữ nghĩa này hướng đến hai mục tiêu: Thứ nhất, nhằm làm cho những kiến thức trừu tượng của triết học trở nên cụ thể, trực quan và dễ nắm bắt hơn, thứ hai, nhằm làm cho các khái niệm của triết học được lý giải sâu sắc, trung thực hơn

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Nho giáo và tư tưởng dân chủ

  Nho giáo và tư tưởng dân chủ

  Bài viết bước đầu đặt tác phẩm Nho giáo vào bối cảnh vận động và phát triển chung của Nho giáo khu vực đầu thế kỷ XX, sơ bộ tìm hiểu những điểm chung và khác biệt trong nội dung và thao tác hiện đại hóa tư tưởng Nho giáo về mặt “dân chủ” giữa Trần Trọng Kim với Tân Nho gia hiện đại Trung Quốc.

   31 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Khái niệm phương pháp: Định nghĩa và phân loại

  Khái niệm phương pháp: Định nghĩa và phân loại

  Khái niệm phương pháp có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống các khái niệm của phương pháp luận. Mỗi phương pháp là một trong những cách thức hoạt động để đạt được một mục tiêu. Phương pháp hoạt động cùng với chủ thể hoạt động, mục tiêu hoạt động, phương tiện hoạt động, hiệu quả hoạt động là các mặt cơ bản của hoạt...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Quyền lực chính trị trong lịch sử triết học phương Tây và những bài học xây dựng quyền lực chính trị hiện nay

  Quyền lực chính trị trong lịch sử triết học phương Tây và những bài học xây dựng quyền lực chính trị hiện nay

  Khi xã hội loài người phân chia thành hai lực lượng đối kháng nhau: Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, phạm trù quyền lực chính trị được các nhà tư tưởng và các triết gia phương Tây quan tâm sâu sắc trên cả phương diện lí luận lẫn thực tiễn nhằm xây dựng một xã hội với các mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi,...

   14 p thuviendanang 25/09/2019 4 0

 • Xây dựng mô hình tư vấn học đường - Một tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, lập nghiệp

  Xây dựng mô hình tư vấn học đường - Một tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, lập nghiệp

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Xây dựng mô hình tư vấn học đường - Một tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, lập nghiệp" để nắm bắt một số nội dung về mô hình tổ chức và hoạt động, về nội dung tư vấn học đường, về phương thức hoạt động,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   8 p thuviendanang 25/09/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số