• Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân

  Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân

  Bài viết Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân. Phân tích cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án đối với các tranh chấp quyền sử dụng đất. Đánh giá chất lượng áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân...

   7 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam

  Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam

  Bài viết Giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam Đánh giá một cách chi tiết về thực tiễn áp dụng các quy định về giám đốc thẩm trong khoảng 5 năm từ năm 2008 đến nay. Phân tích, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về giám đốc thẩm trên phương diện lập pháp và thực tiễn. Đồng thời đưa ra một...

   10 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

  Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

  Bài viết phân tích tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên. Trong mối quan hệ đó, con người nằm trong lòng tự nhiên, nhưng con người lại cải tạo và chinh phục tự nhiên.

   7 p thuviendanang 25/04/2018 11 0

 • Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Thành ngữ, tục ngữ là kho tàng “triết học dân gian”. Tư tưởng triết lý của nhân dân lao động về mọi vấn đề, trong đó có nghề kinh doanh đã được đúc rút từ thực tiễn và được chính thực tiễn kiểm nghiệm về tính chân lý. Do vậy, dù ra đời từ lâu nhưng những triết lý của dân gian về nghề buôn xưa vẫn còn nguyên giá trị và có tác dụng...

   10 p thuviendanang 25/04/2018 9 0

 • Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa hậu hiện đại: Một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin

  Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa hậu hiện đại: Một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin

  Cuốn sách Bakhtine démasqué – Histoire d’un menteur, d’une escroquerie et d’un délire collectif (Lột mặt nạ Bakhtin, câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bợm và một cơn mê sảng tập thể) của Jean - Paul Bronckart và Cristian Bota [1] không chỉ khôi phục cho Voloshinov và Medvedev, hai nhà nghiên cứu Marxist, tác quyền của những kiệt tác họ xuất bản trong...

   8 p thuviendanang 25/04/2018 11 0

 • Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ ở phương Tây đương đại

  Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ ở phương Tây đương đại

  Bài viết trình bày về các yếu tố hợp lý của chủ nghĩa Marx truyền thống, đồng thời tìm cách sử đổi mở rộng, kết hợp nó với hệ thống chính trị kinh tế đương đại. chủ nghĩa Marx mới tuy không phải là nguồn gốc, nhưng nó bổ sung cơ sở lý luận cho trào lưu dân chủ với hai khuynh hướng: CNXH dân chủ và dân chủ xã hội,... Mời các bạn cùng...

   8 p thuviendanang 25/04/2018 9 0

 • Triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệm

  Triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệm

  Bài viết này có mục đích làm sáng tỏ bản chất của tư duy duy lý, những hệ quả văn hóa của triết học duy lý cực đoan nhìn từ góc độ trách nhiệm. Triết học duy lý là một định hướng nhân sinh quan chiếm ưu thế của người phương Tây. Chính triết học duy lý đã có đóng góp rất quan trọng cho việc tạo dựng nền văn minh công nghiệp nhờ khẳng...

   5 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Một số luận điểm của C.Mác và Ph.ăngghen về đô thị hóa

  Một số luận điểm của C.Mác và Ph.ăngghen về đô thị hóa

  Bài viết phân tích tác động của đô thị hoá đến quan hệ xã hội của nông thôn và công nghiệp hóa kéo theo đô thị hóa. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   6 p thuviendanang 25/04/2018 9 0

 • Sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư duy Hồ Chí Minh

  Sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin trong tư duy Hồ Chí Minh

  Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam, còn Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của tư duy và trí tuệ nhân loại. Những yếu tố này đã được kết hợp một cách chặt chẽ, hài hòa, nhuần nhuyễn và tạo thành mối quan hệ biện chứng không thể tách rời trong tư duy Hồ Chí Minh, đồng thời được biểu hiện sinh...

   7 p thuviendanang 25/04/2018 9 0

 • Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

  Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

  Bài viết trình bày nội dung về: Luận giải và khẳng định những giá trị tinh thần có ý nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc trong triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Phương pháp để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện dân sinh...

   12 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuviendanang 25/04/2018 9 0

 • Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Trong Triết học phương Tây hiện đại, chủ nghĩa thực chứng, triết học tôn giáo và chủ nghĩa hiện sinh là ba trường phái hình thành nên “cỗ xe tam mã”. Ra đời và phát triển trong điều kiện xã hội hiện đại đầy rẫy khủng hoảng, triết học hiện sinh đi sâu phản ánh những vấn đề nan giải của cá nhân con người trong điều kiện văn minh công...

   8 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số