• PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH

  PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH

  Tham khảo tài liệu 'phim tài liệu truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   32 p thuviendanang 18/11/2013 266 2

 • KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  Tham khảo tài liệu 'kịch bản và kịch bản truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   30 p thuviendanang 18/11/2013 301 2

 • Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường

  Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường

  Tham khảo tài liệu 'cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người mường', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   95 p thuviendanang 18/11/2013 317 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số