• Báo chí truyền hình : Tin truyền hình

  Báo chí truyền hình : Tin truyền hình

  Tin được gọi là news trong tiếng Anh, còn người Trung Quốc gọi tin là Tân văn. Những từ này đều bắt nguồn từ nghĩa đen có nghĩa là mới. Mặc dù tin là thể loại ra đời sớm, nó có thể được coi là thể loại đầu tiên của báo chí vì báo chí ra đời bằng chính những bản tin. Tin giữ vai trò xung kích, mũi nhọn trên các phương tiện thông tin đại...

   20 p thuviendanang 18/11/2013 268 2

 • Báo chí truyền hình : Phóng sự truyền hình

  Báo chí truyền hình : Phóng sự truyền hình

  Tham khảo tài liệu 'báo chí truyền hình : phóng sự truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   26 p thuviendanang 18/11/2013 308 4

 • PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH

  PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH

  Tham khảo tài liệu 'phim tài liệu truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   32 p thuviendanang 18/11/2013 274 2

 • KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  Tham khảo tài liệu 'kịch bản và kịch bản truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   30 p thuviendanang 18/11/2013 315 2

 • Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường

  Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường

  Tham khảo tài liệu 'cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người mường', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   95 p thuviendanang 18/11/2013 321 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số