• Ứng dụng PR trong báo chí

  Ứng dụng PR trong báo chí

  Sử dụng quan hệ công chúng tốt thì sẽ đưa ra được những hoạch định, chính sách phát triển phù hợp cho mỗi cơ quan báo chí cũng như đưa báo chí đến gần hơn nữa với công chúng của mình.Hiện tại, quan hệ công chúng đã và đang là công cụ quan trọng để quảng bá và phát triển báo chí.

   25 p thuviendanang 18/11/2013 125 1

 • Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí

  Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí

  Tham khảo tài liệu 'một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   184 p thuviendanang 18/11/2013 111 1

 • Sổ tay phóng viên Tin - Phóng Sự Truyền Hình

  Sổ tay phóng viên Tin - Phóng Sự Truyền Hình

  Tham khảo sách 'sổ tay phóng viên tin - phóng sự truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   34 p thuviendanang 18/11/2013 107 1

 • Báo chí truyền hình : Tin truyền hình

  Báo chí truyền hình : Tin truyền hình

  Tin được gọi là news trong tiếng Anh, còn người Trung Quốc gọi tin là Tân văn. Những từ này đều bắt nguồn từ nghĩa đen có nghĩa là mới. Mặc dù tin là thể loại ra đời sớm, nó có thể được coi là thể loại đầu tiên của báo chí vì báo chí ra đời bằng chính những bản tin. Tin giữ vai trò xung kích, mũi nhọn trên các phương tiện thông tin đại...

   20 p thuviendanang 18/11/2013 94 1

 • Báo chí truyền hình : Phóng sự truyền hình

  Báo chí truyền hình : Phóng sự truyền hình

  Tham khảo tài liệu 'báo chí truyền hình : phóng sự truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   26 p thuviendanang 18/11/2013 106 3

 • PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH

  PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH

  Tham khảo tài liệu 'phim tài liệu truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   32 p thuviendanang 18/11/2013 92 1

 • KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  Tham khảo tài liệu 'kịch bản và kịch bản truyền hình', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   30 p thuviendanang 18/11/2013 102 1

 • Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường

  Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường

  Tham khảo tài liệu 'cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người mường', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   95 p thuviendanang 18/11/2013 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số