• Hệ thống kiến thức Vật lý trung học phổ thông

  Hệ thống kiến thức Vật lý trung học phổ thông

  Tài liệu "Hệ thống kiến thức Vật lý trung học phổ thông" tổng hợp lại các công thức và lý thuyết quan trọng của môn Vật lý trong chương trình Trung học phổ thông một cách ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ. Giúp các bạn học sinh dễ dàng ôn tập cũng như dễ áp dụng để làm các bài tập vật lý. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh...

   8 p thuviendanang 23/07/2022 14 0

 • Ebook Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp) - Phần 2

  Ebook Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp) - Phần 2

  Cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp)" phần 2 tiếp tục trình bày các câu hỏi đáp về chính quyền và quân đội Việt Nam cộng hòa; Những nguyên nhân dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm; Quy mô lực lượng không quân Việt Nam cộng hòa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p thuviendanang 23/07/2022 14 0

 • Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 1

  Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 1

  Cuốn sách Tại sao Phương Tây vượt trội này là một công trình lớn nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng của Ian Morris là hiểu thấu quá trình phát triển trong quá khứ của nhân loại và đưa ra dự báo về tương lai của cuộc đua song mã đang tiếp diễn giữa 2 trục Đông – Tây, tác giả bắt đầu với mốc thời gian từ khoảng 15 nghìn năm trước....

   440 p thuviendanang 23/07/2022 14 0

 • Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Ebook Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere" giới thiệu các nghiên cứu của ông về: tôn giáo, lễ tế Nam Giao, lăng mộ người Việt, tang lễ và lăng vua Gia Long, tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng Nguồn Sơn (Quảng Bình). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết phần 1 của tài liệu!

   96 p thuviendanang 23/07/2022 14 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 2 trình bày các nội dung: Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ thời kỳ 1936-1939; xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật (1939-1945), qúa trình vận động cách mạng tiến thới tổng khởi nghĩa Vũ trang giành chính quyền (1939-1945). Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   376 p thuviendanang 29/08/2022 14 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 1 trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa của Pháp và tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng (1930-1935), phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam thời kỳ 1930-1935, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1936-1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   383 p thuviendanang 29/08/2022 14 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 1 trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914), tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX,... Mời...

   383 p thuviendanang 29/08/2022 14 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020) - Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sự tiến triển của các học thuyết cơ bản về chủ nghĩa tư bản; từ học thuyết Mác - Lênin đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa tư bản vào buổi bình minh của thế kỷ XX (1900-1918); chủ nghĩa tư bản...

   261 p thuviendanang 29/08/2022 14 0

 • Ebook Những bước đầu của báo chí, truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới (1865-1932): Phần 2

  Ebook Những bước đầu của báo chí, truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới (1865-1932): Phần 2

  Cuốn sách "Những bước đầu của báo chí, truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới (1865-1932)" được hoàn tất năm 1974 và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1975, do những điều kiện thực tế tại thời điểm ấy nên việc phát hành gặp nhiều hạn chế. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc ngày một tốt hơn, tác giả đã bổ sung thêm mảng truyện ngắn với...

   97 p thuviendanang 29/08/2022 14 0

 • Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 2

  Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 2

  Cuốn sách "Việt sử Kỷ yếu: Phần 2" gồm có các thời kỳ: Kỷ nhà Lê; Thời kỳ Nam Bắc phân tranh với các Kỷ nhà Mạc (1527 - 1592), Kỷ nhà Nguyễn Tây Sơn (1789 - 1802), Thời đại cận kim với Kỷ nhà Nguyễn (1802 - 1945), quân Pháp sang đánh chiếm đất nước ta. Mời bạn đọc tham khảo.

   283 p thuviendanang 23/07/2022 13 0

 • Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 1

  Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 1

  Cuốn sách "Việt sử Kỷ yếu" do tác giả Trần Xuân Sinh biên soạn ghi chép lại lịch sử nước ta từ Thời đại thượng cổ đến thời kỳ Thực dân Pháp đô hộ. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các thời kỳ: Thời đại thượng cổ; thời kỳ Bắc thuộc; thời đại tự chủ với các Kỷ nhà Ngô (939 - 965), Kỷ nhà Đinh (968 - 980), Kỷ nhà Tiền Lê...

   274 p thuviendanang 23/07/2022 13 0

 • Ebook Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp) - Phần 1

  Ebook Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp) - Phần 1

  Cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Nhìn từ phía bên kia (Hỏi và đáp)" sẽ cung cấp nhiều tư liệu giá trị từ những tài liệu trong nước và sách báo nước ngoài để giúp bạn đọc thuận lợi hơn khi nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Phần 1 gồm các nội dung: Quân đội Mỹ trong chiến tranh...

   99 p thuviendanang 23/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số