• Ebook Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng: Phần 1

  Ebook Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng: Phần 1

  Cuốn "Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng" được kết cấu thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 bài tiểu luận riêng biệt. Trừ bài viết “Thơ Mới từ góc nhìn sinh thái học văn hóa”, là một cách thử tìm trong Thơ Mới những dữ kiện để có thể áp dụng phê sinh thái học văn hóa, các bài viết còn lại là một ý đồ sắp xếp của PGS, TS...

   53 p thuviendanang 29/08/2022 7 0

 • Ebook Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng: Phần 2

  Ebook Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng: Phần 2

  Cuốn "Thơ Việt Nam hiện đại - Tiến trình và hiện tượng" được kết cấu thành 2 phần, phần 2 “Những sinh thể thi ca” chiếm phần lớn dung lượng của cuốn sách, PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp viết về 15 nhà thơ tiêu biểu cho thơ ca hiện đại, từ “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu nổi danh trước năm 1945, rồi thơ Nguyễn Khoa Điềm nổi tiếng trong thơ ca...

   128 p thuviendanang 29/08/2022 8 0

 • Ebook Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Một số vấn đề chung; những yếu tố khởi đầu; vài vấn đề ngôn ngữ học; sự hình thành và phát triển tiếng Nam bộ; chữ Nôm và chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 18;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   288 p thuviendanang 29/08/2022 9 0

 • Ebook Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tìm hiểu lịch sử chữ Quốc ngữ" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Chữ Nôm và chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 19; sự bùng nổ của chữ Quốc ngữ tại Nam bộ; kho tàng từ ngữ Nam bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p thuviendanang 29/08/2022 8 0

 • Ebook Tổng kết văn học thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Tổng kết văn học thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Tổng kết văn học thế kỷ XX: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: vượt ngoài thông lệ; cuộc phiêu lưu tinh thần; từ đam mê đến khắc khoải (1900-1926); thân phận con người: phi lý và tự do (1933-1946); ý nghĩa số mệnh; chủ nghĩa lãng mạn rẻ tiền (1946-1956);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   174 p thuviendanang 29/08/2022 10 1

 • Ebook Tổng kết văn học thế kỷ XX: Phần 2

  Ebook Tổng kết văn học thế kỷ XX: Phần 2

  Ebook Tổng kết văn học thế kỷ XX: Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: cuộc phiêu lưu thi ca; lãnh vực và chân trời văn nghệ; những bước thăng trầm của cuộc phiêu lưu thi ca (lịch sử thi ca hiện đại); nghệ thuật lãng mạn và văn chương truyền thống; văn chương trong rừng ấn phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   186 p thuviendanang 29/08/2022 9 1

 • Ebook Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (Từ đầu đến 1428): Phần 1

  Ebook Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (Từ đầu đến 1428): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (Từ đầu đến 1428)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung: một vài ghi nhận về từ ngữ; một quan niệm về sử văn học; một phương pháp chia sử văn học; việc chia lịch sử văn học Việt Nam; nói chung về thời đại văn học cổ điển (thế kỷ XIII - 1862); văn học đối kháng Trung Hoa;... Mời các...

   156 p thuviendanang 29/08/2022 7 0

 • Ebook Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (Từ đầu đến 1428): Phần 2

  Ebook Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (Từ đầu đến 1428): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (Từ đầu đến 1428)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung: nghệ thuật trình diễn (từ đầu đến thế kỷ XIV); thơ truyền miệng; tiêu chuẩn so sánh với văn học ghi chép; thơ văn quốc âm thất truyền; phong trào văn thơ chữ Nôm; tình hình văn học đời Lý và đời...

   231 p thuviendanang 29/08/2022 9 0

 • Ebook Văn học Việt Nam: Phần 1 - Dương Quảng Hàm

  Ebook Văn học Việt Nam: Phần 1 - Dương Quảng Hàm

  Tài liệu "Văn học Việt Nam" được soạn theo chương trình khoa giảng Việt văn ở năm thứ ba và thứ tư ban Cao đẳng Tiểu học. Phần 1 của cuốn sách thông tin đến bạn đọc nội dung về phép tắc các thể văn như: vè, truyện, ngâm, thơ Đường luật, thơ cổ phong và các lối thơ riêng, thơ mới, câu đối, văn sách, kinh nghĩa, văn tế, xẩm nhà trò, hát nói....

   93 p thuviendanang 29/08/2022 9 0

 • Ebook Văn học Việt Nam: Phần 2 - Dương Quảng Hàm

  Ebook Văn học Việt Nam: Phần 2 - Dương Quảng Hàm

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn học Việt Nam" tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung về tiểu truyện các tác giả và thơ văn lựa chọn để giảng nghĩa của Lê Thanh Tôn, Đoàn Thị Điểm, ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Dực Tôn, Nguyễn Đình Chiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p thuviendanang 29/08/2022 10 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 37): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 37): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 37)" giới thiệu đến bạn đọc văn kiện của Đảng về văn hóa - văn nghệ; và tác phẩm văn thơ cách mạng của các tác gia tiêu biểu như: Hải Triều, Trần Đình Long, Trần Huy Liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   314 p thuviendanang 29/08/2022 9 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 37): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 37): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 37)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm văn thơ cách mạng của các tác gia tiêu biểu như: Trần Minh Tước (1913-?), Đặng Thai Mai, Trường Chinh, Hải Thanh, Hải Triều, Sơn Trà, Thạch Động, Hải Vân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   385 p thuviendanang 29/08/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số