• Tactics for toeic reading and writing tests english

  Tactics for toeic reading and writing tests english

  Developed for the new TOEIC® Listening and Reading Tests. Content is authorized by ETS and contains official TOEIC test items. This Pack has A range of practical Test tips, language building activities, and Tactics reinforced with immediate practice to help students succeed in the test, Two complete practice tests with explanatory key and tapescripts, listenings feature a range of speakers to familiarize students with the accents heard on...

   77 p thuviendanang 18/11/2013 225 2

 • 60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

  60 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh

  Sau đây là bộ đề trắc nghiệm dành cho những bạn muốn củng cố và nắm vững thêm kiền thức cơ bản kỳ thì chứng chỉ quốc gia môn tiếng anh gồm 3500 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao

   39 p thuviendanang 18/11/2013 285 2

 • Tổng quát ngữ pháp tiếng anh

  Tổng quát ngữ pháp tiếng anh

  SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau: Ex: Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun)

   115 p thuviendanang 18/11/2013 354 1

 • Idiom Dictionary 2009

  Idiom Dictionary 2009

  A bit much If something is excessive or annoying, it is a bit much. A chain is no stronger than its weakest link This means that processes, organisations, etc, are vulnerable because the weakest person or part can always damage or break them. A day late and a dollar short (USA) If something is a day late and a dollar short, it is too little, too late. A fool and his money are soon parted This idiom means that people who aren't careful...

   200 p thuviendanang 18/11/2013 202 3

 • Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

  Ngữ Pháp Thông Dụng trong Tiếng Anh

  MAO TU BAT DINH 1/ A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm(o,y,e,u,a) có âm là phụ âm. Ví dụ: - a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy) - a university (một trường đại học); a year (một năm) - a European (một người Âu); a one-legged man (một người thọt chân)

   99 p thuviendanang 18/11/2013 276 1

 • TIPS FOR TEST TAKERS ENGLISH & ENGLISH SCHOOL & ENGLISH BUSINESS

  TIPS FOR TEST TAKERS ENGLISH & ENGLISH SCHOOL & ENGLISH BUSINESS

  www.telc.net ce A2·B1 mon Eur o pe r a me an F w or ko f Refer e om n C .No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher. All violations will be prosecuted. All rights reserved © 2012 by telc GmbH, Frankfurt am Main Printed in Germany Order...

   32 p thuviendanang 18/11/2013 386 1

 • business focus elementary studen't book

  business focus elementary studen't book

  tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho sinh viêncấp độ cơ bản (elementary)

   153 p thuviendanang 18/11/2013 348 1

 • BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

  BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN..BỘ MÔN NGOẠI NGỮ..BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH.(DÀNH CHO HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG)..Accounting and Finance.Kế toán – Tài chính..PHẠM

   76 p thuviendanang 18/11/2013 310 1

 • 2012 LEARNING VOCABULARY ENGLISH with pictures

  2012 LEARNING VOCABULARY ENGLISH with pictures

  Ta có thể ngẫu nhiên có một vốn từ vựng phong phú không? Tôi muốn nói ngữ vựng về bất cứ ngôn ngữ nào, kể cả tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Dĩ nhiên không rồi. Can we have a rich vocabulary at random? I'd say the vocabulary of any language, including our mother tongue? Of course not. Nếu bạn có một vị giáo sư đang dạy bạn, ông sếp điều khiển bạn, hay vị sỹ quan...

   66 p thuviendanang 18/11/2013 210 3

 • The Art Of Writing & Speaking The English

  The Art Of Writing & Speaking The English

  Tham khảo sách 'the art of writing & speaking the english', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   131 p thuviendanang 18/11/2013 162 6

 • New Headway Elementary Teacher's book

  New Headway Elementary Teacher's book

  Tham khảo sách 'new headway elementary teacher's book', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   161 p thuviendanang 18/11/2013 120 3

 • Vocabulary building with antonyms, synonyms, homophones and homographs

  Vocabulary building with antonyms, synonyms, homophones and homographs

  Do your students have trouble with words that sound alike but have different meanings? Do they use the wrong meaning for words that are spelled alike? This special 190-page reproducible is just what you need. It has: * Separate sections devoted to Antonyms (opposites), Synonyms (words with similar meanings), Homophones (sound-alike words, spelled differently with different meanings) and Homographs (spelled-alike words with different meanings).

   195 p thuviendanang 18/11/2013 231 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số