• Ebook Get it Korean speaking 6: Part 1

  Ebook Get it Korean speaking 6: Part 1

  Cuốn sách "Get it Korean speaking 6" tập trung vào kỹ năng nói, cung cấp những kiến thức, kỹ năng giúp bạn rèn luyện khả năng giao tiếp thông qua các tình huống cụ thể, trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc. Thông qua đó, người học có thể sửa những lỗi sai trong giao tiếp và trau dồi vốn từ vựng của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   53 p thuviendanang 24/07/2023 5 0

 • Ebook Get it Korean writing 1: Part 2

  Ebook Get it Korean writing 1: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Get it Korean writing 1" tiếp tục cung cấp tới các bạn những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết Tiếng Hàn, giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ....

   89 p thuviendanang 24/07/2023 8 0

 • Ebook Get it Korean writing 1: Part 1

  Ebook Get it Korean writing 1: Part 1

  Cuốn sách "Get it Korean writing 1" tập trung vào kỹ năng viết, cung cấp những kiến thức từ cơ bản nhất về việc luyện viết Tiếng Hàn thông qua việc luyện tập viết các câu ngắn, điền từ, viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề để người học có thể dần dần tiếp cận và phát triễn kỹ năng viết thành thạo Tiếng Hàn nhanh nhất. Mời các bạn cùng...

   72 p thuviendanang 24/07/2023 10 0

 • Ebook Get it Korean writing 2: Part 1

  Ebook Get it Korean writing 2: Part 1

  Cuốn "Get it Korean writing 2" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn thông qua việc luyện tập viết các câu ngắn, điền từ, viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề để người học có thể dần tiếp cận và phát triển kỹ năng viết thành thạo tiếng Hàn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

   54 p thuviendanang 24/07/2023 8 0

 • Ebook Get it Korean writing 2: Part 2

  Ebook Get it Korean writing 2: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Get it Korean writing 2" tiếp tục cung cấp tới các bạn những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn; các bài học được bố trí từ cơ bản nhập môn đến nâng cao theo lộ trình phân bố rõ ràng. Từ đó, dần phát triển thành thục kỹ năng viết, xây dựng câu và hình thành đoạn văn bằng tiếng Hàn....

   59 p thuviendanang 24/07/2023 8 0

 • Ebook Get it Korean writing 3: Part 1

  Ebook Get it Korean writing 3: Part 1

  Cuốn sách "Get it Korean writing 3" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn thông qua việc luyện tập viết các câu ngắn, điền từ, viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề để người học có thể dần tiếp cận và phát triển kỹ năng viết thành thạo tiếng Hàn nhất. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp ích thiết...

   58 p thuviendanang 24/07/2023 9 0

 • Ebook Get it Korean writing 3: Part 2

  Ebook Get it Korean writing 3: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Get it Korean writing 3" tiếp tục cung cấp tới các bạn những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn; các bài học được bố trí từ cơ bản nhập môn đến nâng cao theo lộ trình phân bố rõ ràng. Từ đó, dần phát triển thành thục kỹ năng viết, xây dựng câu và hình thành đoạn văn bằng tiếng Hàn....

   39 p thuviendanang 24/07/2023 14 0

 • Ebook Get it Korean writing 4: Part 1

  Ebook Get it Korean writing 4: Part 1

  Cuốn "Get it Korean writing 4" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn thông qua việc luyện tập viết các câu ngắn, điền từ, viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề để người học có thể dần tiếp cận và phát triển kỹ năng viết thành thạo tiếng Hàn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

   68 p thuviendanang 24/07/2023 9 0

 • Ebook Get it Korean writing 4: Part 2

  Ebook Get it Korean writing 4: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Get it Korean writing 4" tiếp tục cung cấp tới các bạn những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn; các bài học được bố trí từ cơ bản nhập môn đến nâng cao theo lộ trình phân bố rõ ràng. Từ đó, dần phát triển thành thục kỹ năng viết, xây dựng câu và hình thành đoạn văn bằng tiếng Hàn....

   45 p thuviendanang 24/07/2023 10 0

 • Ebook Get it Korean writing 5: Part 1

  Ebook Get it Korean writing 5: Part 1

  Cuốn "Get it Korean writing 5" cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn thông qua việc luyện tập viết các câu ngắn, điền từ, viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề để người học có thể dần tiếp cận và phát triển kỹ năng viết thành thạo tiếng Hàn nhất. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp ích thiết thực cho...

   74 p thuviendanang 24/07/2023 10 0

 • Ebook Get it Korean writing 5: Part 2

  Ebook Get it Korean writing 5: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Get it Korean writing 5" tiếp tục cung cấp tới các bạn những kiến thức cơ bản nhất về việc luyện viết tiếng Hàn; các bài học được bố trí từ cơ bản nhập môn đến nâng cao theo lộ trình phân bố rõ ràng. Từ đó, dần phát triển thành thục kỹ năng viết, xây dựng câu và hình thành đoạn văn bằng tiếng Hàn....

   55 p thuviendanang 24/07/2023 6 0

 • Ebook Get it Korean writing 6: Part 1

  Ebook Get it Korean writing 6: Part 1

  Cuốn sách "Get it Korean writing 6" tập trung vào kỹ năng viết, cung cấp những kiến thức từ cơ bản nhất về việc luyện viết Tiếng Hàn thông qua việc luyện tập viết các câu ngắn, điền từ, viết đoạn văn ngắn theo từng chủ đề để người học có thể dần dần tiếp cận và phát triễn kỹ năng viết thành thạo Tiếng Hàn nhanh nhất. Mời các bạn cùng...

   88 p thuviendanang 24/07/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244970vi