• LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - CÁC THÀNH PHẦN THẲNG ĐỨNG

    LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - CÁC THÀNH PHẦN THẲNG ĐỨNG

    Các hình thức thẳng đứng thường tích cực trong trường thị giác của chúng ta hơn các thành phần nằm ngang và vì vậy chúng là các công cụ hữu hiệu xác định khối tích của một không gian và cung cấp cảm giác được bao bọc mạnh mẽ cho bên trong nó. Các thành phần thẳng đứng cũng phục vụ như các thành phần nâng đỡ sàn, mái nhà. Chúng kiểm sóat...

     69 p thuviendanang 18/11/2013 316 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số