• Ôn tập kinh tế chính trị

  Ôn tập kinh tế chính trị

  Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì trước hết đòi hỏi con người phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con người hàng ngày...

   131 p thuviendanang 18/11/2013 280 2

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học chính trị

  Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học chính trị

  Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại. Vấn đề cơ bản của triết học là vật chất và ý thức. Vấn đề cơ bản của triết học là giữa vật chất và ý thức thì cái nào có trước,

   79 p thuviendanang 18/11/2013 267 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số