• Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn (1602-1775)

  Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn (1602-1775)

  Biển đảo và việc thực thi quyền chủ quyền biển đảo luôn là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia giáp biển. Đối với Việt Nam, đất nước trải dài theo đường biển hơn 3260km và hàng loạt đảo, quần đảo ngoài khơi, việc xác lập và thực thi chủ quyền luôn được chính quyền nhà nước các thời kì đặt lên hàng đầu.

   7 p thuviendanang 30/11/2020 50 0

 • Nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên

  Nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên

  Ngoài việc tổng quan những sự kiện nổi bật về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nội dung bài báo trình bày kết quả điều tra khảo sát tìm hiểu nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên (HS, SV) các tỉnh Bình Định,...

   8 p thuviendanang 30/11/2020 121 0

 • Bảo vệ tổ quốc không chỉ là bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ mà phải gắn chặt với bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa

  Bảo vệ tổ quốc không chỉ là bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ mà phải gắn chặt với bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa

  Bài viết Bảo vệ tổ quốc không chỉ là bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ mà phải gắn chặt với bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa nêu lên những luận cứ khoa học về gắn kết giữa chủ quyền quốc gia và chế độ chính trị trong bảo vệ tổ quốc; bảo vệ tổ quốc phải gắn chặt bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn...

   10 p thuviendanang 30/11/2020 97 0

 • Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua tập hồ sơ tư liệu tiếng Anh

  Chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa qua tập hồ sơ tư liệu tiếng Anh

  Tập Hồ sơ tư liệu Chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa bằng Tiếng Anh gần 500 trang vừa được giới thiệu tại Đại Học Harvard ngày 16/6/2012 và từng gửi trong năm 2011 tới Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ và văn phòng hai thượng nghị sĩ John MacCain và Jim Webb cùng Trung Tâm Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế ở Washington DC (The Center For Strategic &...

   9 p thuviendanang 30/11/2020 121 0

 • Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia

  Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia

  Bài viết với các nộ dung: nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế biển và an ninh quốc gia; nhận thức về luật pháp quốc tế liên quan đến kinh tế biển và chủ quyền biển, đảo quốc gia; nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước về biển đảo và phát trển kinh tế biển...

   7 p thuviendanang 30/11/2020 59 0

 • Bảo tàng lịch sử quốc gia với công tác nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

  Bảo tàng lịch sử quốc gia với công tác nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

  Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ là nhiệm vụ sống còn của các triều đại quân chủ Việt Nam. Kể từ khi nước nhà giành lại được nền độc lập tự chủ cho đến nay, vấn đề biên giới...

   5 p thuviendanang 30/11/2020 76 0

 • Chủ quyền quốc gia và vấn đề chủ quyền quốc gia ở Việt Nam

  Chủ quyền quốc gia và vấn đề chủ quyền quốc gia ở Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu chủ quyền quốc gia và vấn đề chủ quyền quốc gia ở Việt Nam thông qua các khía cạnh bài viết nghiên cứu chủ quyền quốc gia và vấn đề chủ quyền quốc gia ở Việt Nam thông qua các khía cạnh tư tưởng cơ bản trong lịch sử về chủ quyền; phương diện đối nội; phương diện đối ngoại; tư tưởng cao cả về chủ quyền quốc gia...

   5 p thuviendanang 30/11/2020 66 0

 • Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 - Bành Quốc Tuấn

  Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 - Bành Quốc Tuấn

  Tham khảo Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 trên cơ sở khái quát hóa tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông cũng như các văn bản pháp lý của VN đã ban hành trong thời gian qua nhằm mục đích xác lập chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển đảo, tác giả đã làm rõ sự cần thiết phải ban hành Luật Biển VN năm 2012....

   8 p thuviendanang 30/11/2020 117 0

 • Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc gia

  Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc gia

  Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.

   9 p thuviendanang 30/11/2020 110 0

 • Triển vọng hòa bình giải quyết các tranh chấp chủ quyền về biển, đảo ở biển Đông

  Triển vọng hòa bình giải quyết các tranh chấp chủ quyền về biển, đảo ở biển Đông

  Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Các quốc gia với tư cách là chủ thể pháp luật quốc tế phải tuân thủ triệt để nguyên tắc này trong quan hệ quốc tế về giải quyết tranh chấp chủ quyền về lãnh thổ, trong đó có giải quyết tranh chấp chủ quyền về biển, đảo.

   10 p thuviendanang 30/11/2020 162 0

 • An ninh chủ quyền biển của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay

  An ninh chủ quyền biển của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay

  Biển Đông - vùng biển quan trọng của giao thương quốc tế - hiện đang diễn ra những tranh chấp gay gắt, nguyên do chủ yếu xuất phát từ tham vọng địa chính trị biển của Trung Quốc. Tình hình đó đang đặt ra những vấn đề về an ninh trên Biển Đông, không chỉ đối với các nước có liên quan trực tiếp đến tranh chấp mà còn đối với khu vực và...

   7 p thuviendanang 30/11/2020 133 0

 • Phát triển nghề đánh bắt xa bờ kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  Phát triển nghề đánh bắt xa bờ kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  Tiềm năng và thực tế đã và đang tạo nền tảng và cơ hội cho Việt Nam từng bước trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Sự phát triển ngành khai thác hải sản đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc giữ gìn an ninh, chủ quyền trên vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của đất nước. Phát triển kinh tế biển nói chung và tăng...

   5 p thuviendanang 30/11/2020 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244964507vi