• Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Sinh lý học y khoa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Sinh lý tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh lý thận, sinh lý tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p thuviendanang 23/09/2023 7 0

 • Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sinh lý học y khoa (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Sinh lý học y khoa" cung cấp cho người đọc các nội dung gồm 14 bài học thuộc các nội dung: Sinh lý tế bào, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Phát triển nông nghiệp bền vững: Phần 2

  Ebook Phát triển nông nghiệp bền vững: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển nông nghiệp bền vững" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở khoa học của nông nghiệp bền vững; Xây dựng nền nông nghiệp bền vững Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Phát triển nông nghiệp bền vững: Phần 1

  Ebook Phát triển nông nghiệp bền vững: Phần 1

  Tài liệu "Phát triển nông nghiệp bền vững" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung của nông nghiệp bền vững; Định nghĩa và những đặc điểm chủ yếu của nông nghiệp bền vững; Nông nghiệp bền vững là bước phát triển mới của nông nghiệp hiện đại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Rầy nâu hại lúa và phương pháp phòng ngừa: Phần 2

  Ebook Rầy nâu hại lúa và phương pháp phòng ngừa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Rầy nâu hại lúa và phương pháp phòng ngừa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tính kháng rầy nâu của các giống lúa, biện pháp phòng chống rầu nâu theo phương hướng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Rầy nâu hại lúa và phương pháp phòng ngừa: Phần 1

  Ebook Rầy nâu hại lúa và phương pháp phòng ngừa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Rầy nâu hại lúa và phương pháp phòng ngừa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về rầy nâu; đặc điểm nhận dạng và tác động gây hại của rầy nâu; đặc điểm sinh vật học sinh thái học; quy luật phát sinh, diễn biến mật độ quần thể và yếu tố ảnh hưởng, thiên địch của rầy nâu. Mời các bạn cùng tham...

   75 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo cây con; Các bước tạo cây con có bầu; Chăm sóc cây cấy; Phòng trừ sâu bệnh hại cây con; Quản lý cây con và xuất cây đi trồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình" phần 1 trình bày các nội dung: Xây dựng vườn ươm; Các loại vườn ươm; Chọn nơi lập vườn ươm; Quy hoạch thiết kế vườn ươm; Làm đất vườn ươm; Chuẩn bị vật liệu cho vườn ươm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sâu hại hồ tiêu ở vườn trồng và kinh doanh; Bệnh hại cây hồ tiêu ở vườn trồng và kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cây hồ tiêu; Kỹ thuật canh tác hồ tiêu; Nguyên tắc quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên cây hồ tiêu; Sâu bệnh hại cây hồ tiêu giai đoạn vườn ươm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Nền móng nhà cao tầng: Phần 2

  Ebook Nền móng nhà cao tầng: Phần 2

  Nối tiến nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nền móng nhà cao tầng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế thi công cọc baret, thiết kế và thi công tường trong đất, thiết kế và thi công neo trong đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p thuviendanang 23/09/2023 2 0

 • Ebook Nền móng nhà cao tầng: Phần 1

  Ebook Nền móng nhà cao tầng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nền móng nhà cao tầng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khảo sát địa chất công trình cho nhà cao tầng, các định sức chịu tải của cọc, tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực cắt ngang và mômen, tính toán độ lún của móng cọc, thiết kế móng cọc trong vùng có động đất, thiết kế móng cọc...

   110 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuviendanang244990vi