• Ebook Phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống: Phần 2

  Ebook Phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiệu quả chữa bệnh của ớt ngọt đỏ; Rượu chanh lô hội; Hiệu quả của lô hội với chanh; Những ví dụ khỏi bệnh nhờ uống rượu chanh lô hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p thuviendanang 27/10/2022 9 1

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học; Đạo đức trong nghiên cứu y học; Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p thuviendanang 27/10/2022 11 2

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu thuần tập; Nghiên cứu bệnh chứng; Nghiên cứu thực nghiệm; Xây dựng đề cương nghiên cứu; Cách viết một báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p thuviendanang 27/10/2022 11 2

 • Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 1) - Phần 1

  Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 1) - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 1)" giới thiệu về các dụng cụ và thiết bị, vật liệu phục vụ cho công việc nhân giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p thuviendanang 27/10/2022 9 1

 • Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 1) - Phần 2

  Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 1) - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 1) trình bày cách nhân giống từ rễ, thân, lá… Cuốn sách giúp bà con nông dân có thêm tài liệu về các kỹ thuật nhân giống cây trồng, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p thuviendanang 27/10/2022 9 1

 • Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 2) - Phần 1

  Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 2) - Phần 1

  Cuốn sách "Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành" giới thiệu, hướng dẫn cách nhân giống cây từ thân cây, lá cây, ghép cây, cách nhân giống một số loài cây. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   112 p thuviendanang 27/10/2022 3 1

 • Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 2) - Phần 2

  Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 2) - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây trồng: Gieo hạt - Chiết cành - Giâm cành - Ghép cành (Tập 2) trình bày hướng dẫn các kỹ thuật ghép cây, nhân giống một số loài cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p thuviendanang 27/10/2022 3 1

 • Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách đề cập đến những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đến năm 2020; giới thiệu một số chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   58 p thuviendanang 27/10/2022 3 1

 • Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các chính sách giao đất, giao tư liệu sản xuất cho hộ nông dân, tự do hóa thương mại, tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; các chính sách tiếp sức cho nông dân đã thực sự tăng cường lực lượng sản xuất; các chính sách hướng vào bảo vệ sản xuất, phòng chống rủi ro, thiên...

   194 p thuviendanang 27/10/2022 3 1

 • Ebook Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách: Phần 1

  Ebook Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách" gồm những nội dung về: tiếp cận chuyển đổi sinh thái-xã hội với sản xuất nông nghiệp; những thách thức về thể chế thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam - một cách tiếp cận từ khía cạnh văn...

   143 p thuviendanang 27/10/2022 2 0

 • Ebook Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách: Phần 2

  Ebook Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái - xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách" tiếp tục với những nội dung về: đảm bảo và phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm, nông sản trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái-xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   178 p thuviendanang 27/10/2022 4 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi cua biển: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật nuôi cua biển: Phần 1

  Cuốn sách Kỹ thuật nuôi cua biển gồm có 4 nội dung chính và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về một số đặc điểm sinh học của loài cua biển và kỹ thuật sản xuất cua giống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   47 p thuviendanang 29/09/2022 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số