• Giáo án - phần điện học

    Giáo án - phần điện học

    Điện học là một phần của vật lý nghiên cứu tập hợp các hiện tượng và quá trình vật lý liên quan đến sự tồn tại, chuyển động và tương tác của các hạt (hoặc các vật) mang điện. Trong chương trình vật lý phổ thông, Điện học thường được chia ra làm 6 phần: Tĩnh điện học (Điện tích và điện trường),

     36 p thuviendanang 18/11/2013 290 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang