• Trắc nghiệm cơ lưu chất ứng dụng B

    Trắc nghiệm cơ lưu chất ứng dụng B

    Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành công nghệ nhiệt - điện lạnh có tư liệu học tập tốt ôn thi đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuỗi kì.Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương. Hiểu và nắm vững được các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất.Vận dụng được các công thức...

     80 p thuviendanang 18/11/2013 406 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số