• Ebook Tuyển tập phương trình đại số hay và khó: Phần 2

  Ebook Tuyển tập phương trình đại số hay và khó: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Tuyển tập phương trình đại số hay và khó" được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp bất đẳng thức và hệ phương trình nhiều ẩn. Đây là tài liệu được tổng hợp với những ai muốn tăng khả năng tư duy giải toán của mình. Mời các bạn tham khảo!

   320 p thuviendanang 28/12/2021 140 0

 • Ebook Hóa Đại cương - Vô cơ (Tập 2 - Sách đào tạo Dược sỹ đại học): Phần 1

  Ebook Hóa Đại cương - Vô cơ (Tập 2 - Sách đào tạo Dược sỹ đại học): Phần 1

  Sách “Hóa Đại cương - Vô cơ (Tập 2 - Sách đào tạo Dược sỹ đại học)” được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục đại học của trường Đại học Y Dược Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa...

   236 p thuviendanang 31/08/2021 169 0

 • Ebook Hóa Đại cương - Vô cơ (Tập 2 - Sách đào tạo Dược sỹ đại học): Phần 2

  Ebook Hóa Đại cương - Vô cơ (Tập 2 - Sách đào tạo Dược sỹ đại học): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Hóa Đại cương - Vô cơ (Tập 2 - Sách đào tạo Dược sỹ đại học)" là phần Hóa học vô cơ với 10 chương, trình bày mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các nguyên tố và các hợp chất vô cơ; vai trò và độc tính của chúng trong sinh quyển và những ứng dụng trong Y-Dược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p thuviendanang 31/08/2021 171 0

 • Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn thất năng lượng dòng chảy - Sự ứng dụng của nó để tính thủy lực lỗ vòi và đường ống, dòng chảy đều không áp trong kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p thuviendanang 31/07/2021 190 0

 • Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học, động học chất lỏng, động lực học chất lỏng lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p thuviendanang 31/07/2021 326 0

 • Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 1

  Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kinh tế sản xuất, kinh tế chất thải, khái quát chung về chất thải rắn, thu hồi, tái chế chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p thuviendanang 31/07/2021 232 0

 • Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 2

  Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p thuviendanang 31/07/2021 178 0

 • Ebook Hóa nước: Phần 1

  Ebook Hóa nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Hóa nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Nước và tính chất của nước, thành phần hóa học của nước thiên nhiên, hóa học nước sông, hóa học nước hồ, hóa học nước ngầm,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p thuviendanang 31/07/2021 173 0

 • Ebook Hóa nước: Phần 2

  Ebook Hóa nước: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Hóa nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu hóa nước và yêu cầu sử dụng nước, phương pháp chỉnh biên tài liệu hóa nước, phương pháp phân tích thể tích,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p thuviendanang 31/07/2021 173 0

 • Ebook Địa cấu vạn vật luận - Động vật: Phần 1

  Ebook Địa cấu vạn vật luận - Động vật: Phần 1

  Ebook Địa cấu vạn vật luận về động vật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mấy điều chung về xác động vật, hạng vật có xương sống, lớp vật có vú, lớp chim, lớp vật bò sát, lớp ếch nhái, lớp cá,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   117 p thuviendanang 31/07/2021 166 0

 • Ebook Địa cấu vạn vật luận - Động vật: Phần 2

  Ebook Địa cấu vạn vật luận - Động vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Địa cấu vạn vật luận về động vật sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hạng vật không có xương sống, hạng vật mình mềm, hạng vật chun mình, hạng vật có đốt, hạng vật giống cây cỏ, hạng vật nguyên sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p thuviendanang 31/07/2021 166 0

 • Ebook Trích yếu được cập nhật hóa về các loài Lan của Việt Nam

  Ebook Trích yếu được cập nhật hóa về các loài Lan của Việt Nam

  Tài liệu Các loài Lan của Việt Nam và các trích yếu được cập nhật hóa trình bày các tư liệu về đặc trưng các loài Lan và các hình ảnh mẫu chuẩn của các loài Lan ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu nội dung chi tiết.

   103 p thuviendanang 31/07/2021 161 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số