Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch - NXB Hà Nội

Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch được biên soạn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch. Nó cung cấp những kiến thức tâm lý con người nói chung và tâm lý khách du lịch nói riêng, những nghệ thuật giao tiếp vô cùng cần thiết cho đội ngũ những người đang và sẽ phục vụ trong ngành du lịch. Hy vọng giáo trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh - sinh viên du lịch trong học tập.