Ebook Văn hóa tộc người Khơ-Mú: Phần 2

Là một quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trinh lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thắm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành từ những bản sắc văn hóa riêng có của mỗi tộc người. Phần 2 của ebook "Văn hóa tộc người Khơ-Mú" sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức đặc sắc và thú vị về những lễ hội tâm linh cũng như các tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Khơ-Mú. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.