Ebook Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng: Phần 1

Ebook "Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tầm quan trọng của phương thức canh tác trồng xen dưới tán rừng; Những nguyên tắc chung về kỹ thuật trồng xen các cây nông nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả, cây đặc sản chịu bóng hoặc ưa bóng dưới tán rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.