Ebook Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Toán: Phần 2

Nội dung các đề thi trong sách thuộc chương trình cơ bản nhưng có các câu hỏi phân hóa, học sinh có thể sử dụng các kiến thức, công thức của cả chương trình cơ bản và nâng cao để giải bài tập. Đồng thời mỗi dạng bài tập có thể có nhiều cách triển khai và trình bày khác nhau để giáo viên giảng dạy môn Toán có thể cấu tạo các ma trận đề kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh.