Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các kỹ thuật nuôi ngao bãi triều, kỹ thuật nuôi cá tra, kỹ thuật nuôi cá rô phi vằn đơn tính, kỹ thuật nuôi tôm càng xanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.