Ebook Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính: Phần 1

Cuốn sách Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính tập hợp những nghiên cứu đầy đủ và cơ bản nhất về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của dinh dưỡng trong dự phòng các bệnh mạn tính cũng như các nguyên tắc chung trong việc phòng các bệnh mạn tính có liên quan tới dinh dưỡng. Thông qua nội dung phần 1 của cuốn sách, độc giả sẽ hiểu được các bệnh mạn tính có liên quan tới dinh dưỡng trên cộng đồng, những yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng đối với các bệnh đó; các nguyên tắc chung trong phòng bệnh mạn tính có liên quan tới dinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo.