Ebook 5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 2): Phần 2

5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về nhân vật Trung Quốc: Mười nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc cổ đại, khái quát về con người Khổng Tử, hệ thống tư tưởng của Lão Tử, thân thế Tuân Tử, khái quát về cuộc đời Đổng Trọng Thư, tư tưởng triết học Chu Hy,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.