Bộ sưu tập Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Bộ sưu tập sau đây sẽ tổng hợp các sách nói về cuộc đời, sự nghiệp... của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các tác phẩm của Người, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về con người vĩ đại này.
Tài liệu trong bộ sưu tập