Bộ sưu tập Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng của bộ đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 làm nên sự kiện "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng này đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, khiến thế giới kinh ngạc về kỳ tích của một nền quân đội kém ưu thế hơn về khí tài quân sự trước nước Pháp. Nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về chiến dịch trên, bộ sưu tập sau đây tổng hợp các tài liệu nói về sự kiện lịch sử trên. Mời bạn đọc tham khảo.