• Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng và véctơ riêng của ma trận, chéo hóa ma trận, chéo hóa trực giao, dạng toàn phương, dạng toàn phương xác định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p thuviendanang 30/06/2018 207 1

 • Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 5.2 - ThS. Nhan Thị Lạc An

  Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 5.2 - ThS. Nhan Thị Lạc An

  Chương 5 phần 2 giúp người học hiểu về "Trí nhớ dài hạn". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các loại trí nhớ dài hạn, lưu trữ thông tin trong LTM, khôi phục thông tin trong LTM,,....Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   33 p thuviendanang 30/06/2018 203 1

 • Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 3 - ThS. Nhan Thị Lạc An

  Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 3 - ThS. Nhan Thị Lạc An

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Tri giác". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quá trình tri giác, tri giác sự vật, tiếp cận các thành tố, tổ chức tri giác, tại sao nói tri giác là cửa ngỏ của nhận thức,...

   49 p thuviendanang 30/06/2018 197 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số