• Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học - xã hội trong 45 năm qua. Những kết quả nghiên cứu đó xác định: các nguyên lý cơ bản của mối quan hệ giữa con người và xã hội với tự nhiên; các triết lý tổng quát về mối quan hệ con người - xã hội - tự nhiên; các khái niệm...

   12 p thuviendanang 17/07/2017 266 1

 • Truyền thông đại chúng và vấn đề gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

  Truyền thông đại chúng và vấn đề gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày một số nội dung sau: Ý nghĩa của việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa Việt thông qua phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay, vai trò của hệ thống truyền thông đại chúng trong việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay, một số giải pháp nhằm phát huy hiệu...

   8 p thuviendanang 21/12/2016 266 2

 • Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó

  Toàn cầu hóa truyền thông đại chúng và những hệ quả của nó

  Khẳng định toàn cầu hóa truyền thông đại chúng đã trở thành hiện thực từ giữa thế kỷ XX, trong bài viết này, tác giả không chỉ tập trung làm rõ thực chất của toàn cầu hóa truyền thông đại chúng được thể hiện ở sự phát triển nhanh chóng về sức mạnh của các loại hình phương tiện và các chủ thể chi phối, ở sự quy chuẩn hóa công nghệ...

   8 p thuviendanang 21/09/2016 266 1

 • Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

  Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

  Bài báo này đề xuất một lược đồ thủy vân mới dùng để đảm bảo sự toàn vẹn cho các cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính kiểu văn bản. Lược đồ này tạo ra một thủy vân từ các âm tố và các ký tự đặc biệt của các thuộc tính để nhúng vào một thuộc tính kiểu văn bản có tác động thấp.

   11 p thuviendanang 27/12/2017 266 1

 • Phương pháp phần tử hữu hạn trung tâm bậc thấp cho bài toán đàn hồi tuyến tính tại trạng thái gần như không nén được

  Phương pháp phần tử hữu hạn trung tâm bậc thấp cho bài toán đàn hồi tuyến tính tại trạng thái gần như không nén được

  Trong bài báo này, tác giả trình bày một phương pháp số mới để xấp xỉ nghiệm của bài toán đàn hồi tuyến tính tại trạng thái gần như không nén, gọi là phương pháp phần tử hữu hạn trung tâm bậc thấp, phát triển từ phương pháp trung tâm cho bài toán khuyếch tán.

   12 p thuviendanang 19/09/2017 266 1

 • Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh - Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia

  Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh - Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ ở Indonesia

  Bài viết phân tích mối quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ ở Indonesia. Hàm ý của nghiên cứu là cơ sở giúp các nhà hoạch định chính sách có giải pháp hỗ trợ tích cực hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp có định hướng chiến...

   9 p thuviendanang 26/02/2018 265 1

 • Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

  Thái độ có vai trò quan trọng trong việc dự báo hành vi của con người, thái độ chính trị được hiểu là thái độ của cá nhân hay thái độ của nhóm với tình hình chính trị, một số vấn đề chính trị của đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ chính trị của thanh niên nông...

   11 p thuviendanang 07/01/2017 264 3

 • Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine

  Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt với hệ thống Sketch Engine

  Bài báo này sẽ giới thiệu hệ thống Sketch Engine và nghiên cứu triển khai hệ thống này cho tiếng Việt. Các tác giả cũng trình bày cách thức xây dựng kho ngữ liệu và tập các quan hệ ngữ pháp cơ bản tiếng Việt để phục vụ cho hệ thống truy vấn kho ngữ liệu trong Sketch Engine.

   12 p thuviendanang 27/12/2017 264 1

 • Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ

  Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ

  Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng phương pháp “định tuổi nhiệt phát quang liều tích lũy” (TL) để xác định niên đại cho hai khu vực địa tầng ở miền Đông Nam Bộ bao gồm hệ tầng Bà Miêu và hệ tầng Thủ Đức. Đây là nghiên cứu ứng dụng TL lần đầu tiên được thực hiện tại một phòng thí nghiệm trong nước để xác định niên đại địa...

   14 p thuviendanang 08/01/2018 263 1

 • Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng

  Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng

  Nghĩ về truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam, suy ngẫm về Vũ Bằng, người đọc nhận thấy những phẩm chất cao quý của một nhà báo trong ngòi bút của ông. Đó là một con người có những quan niệm đúng đắn về nghề nghiệp, một nhà báo hay kể tội mình, thành thực với mảng sáng tối trong con người mình. Trong bài viết sau đây, tác giả...

   9 p thuviendanang 21/12/2016 263 2

 • Đều khiến lai lực/ Vị trí robot N bậc tự do có nhiều tham số bất định trong khung tọa độ tay nắm robot

  Đều khiến lai lực/ Vị trí robot N bậc tự do có nhiều tham số bất định trong khung tọa độ tay nắm robot

  Bài báo đề xuất phương pháp điều khiển lai lực và vị trí bobot n bậc tự do gia công các mặt cong mô tả trong khung tọa độ tay nắm khi không biết chính xác mô hình của robot. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p thuviendanang 27/12/2017 263 1

 • Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây

  Vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây

  Trong lĩnh vực chính trị, truyền thông đại chúng có vai trò rất to lớn: cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng chính trị; xác lập chương trình nghị sự, là diễn đàn giao tiếp chính trị;... Bài viết này đề cập đến vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động của cơ quan lập pháp các nước phương Tây, đặc biệt là đối với hoạt động...

   11 p thuviendanang 21/09/2016 263 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số