• Ebook Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương: Phần 1 - I.E.Irôđop, I.V.Xaveliep, I.O.Damsa

    Ebook Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương: Phần 1 - I.E.Irôđop, I.V.Xaveliep, I.O.Damsa

    Ebook “Tuyển tập các bài tập Vật lý đại cương” có nội dung 5 phần, gồm các bài tập và kiến thức về cơ học, vật lý phân tử và nhiệt động học, điện học, quang học và vật lý nguyên tử. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ cung cấp đến các bạn những bài tập về vật lý cơ học, vật lý phân tử và nhiệt động học. Đây là cuốn sách phục...

     63 p thuviendanang 21/09/2016 490 2

  • Tiếng hàn cho người mới bắt đầu - Ngữ pháp và cách viết

    Tiếng hàn cho người mới bắt đầu - Ngữ pháp và cách viết

    Nguyên âm cách đọc 야 ya 여 yo 요 yô 유 yu cách đọc các nguyên âm này chỉ cần thêm “y” phía trước đọc luyến sang các âm +a,o..... 1.1.4 ㅇ -khi phụ âm đứng đầu một âm tiết nó là một âm câm .chúng ta không cần phát âm nó .(Vd:우유 chỉ cần phát âm u + yu là được ) 1.1.5 ㅁ ,ㄴ Hai âm này đều được phát âm qua mũi ,vì đường phát âm qua miệng đã...

     195 p thuviendanang 18/11/2013 489 6

  • V.I. Lê - nin toàn tập - Tập 1: 1893 - 1894 - NXB. Chính trị Quốc gia

    V.I. Lê - nin toàn tập - Tập 1: 1893 - 1894 - NXB. Chính trị Quốc gia

    V.I. Lê-nin toàn tập - Tập 1 tập hợp những tác phẩm của V.I. Lênin viết trong những năm 1893 - 1894. Nội dung chính của tập 1 đi sâu phân tích theo quan điểm mác-xit chế độ kinh tế - xã hội đất nước vào cuối thế kỷ XIX, xác định những nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng dân chủ - xã hội Nga, trong đó...

     440 p thuviendanang 03/07/2014 476 1

  • Ebook Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức (sách tham khảo): Phần 2

    Ebook Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức (sách tham khảo): Phần 2

    Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch và lộ trình của Cộng hòa Liên bang Đức", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thảo luận của Ủy ban - Chuẩn bị quyết định của phiên họp toàn thể, thảo luận dự thảo tại các nhóm Đảng phái, cuộc họp kết thúc thảo luận tại phiên họp toàn...

     59 p thuviendanang 31/03/2018 476 1

  • Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành

    Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành

    Tham khảo sách 'chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô - trần thanh hải tùng, nguyễn lê châu thành', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

     148 p thuviendanang 18/11/2013 474 2

  • Ebook Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thi hành án dân sự, hình sự: Phần 2

    Ebook Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thi hành án dân sự, hình sự: Phần 2

    Mời bạn đọc tham khảo tiếp nội dung cuốn sách “Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thi hành án dân sự, hình sự” qua phần 2 sau đây. Đây là một trong những cuốn sách có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện thi hành án dân sự và hình sự ở nước ta, đồng thời, nó cũng góp phần vào công tác giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân...

     101 p thuviendanang 13/01/2016 465 1

  • COURS DE GRAMMAIRE DE FRANÇAIS 1

    COURS DE GRAMMAIRE DE FRANÇAIS 1

    Noms du professeur: Trương Kiều Ngân et Hùynh Diên Tường Thụy Département de français- Ecole supérieure de Langues Etrangères de Hué. Objectifs du chapitre: L’utilisation des noms et des articles Nombre de périodes: 3 périodes Résumé du contenu du chapitre: Ce chapitre présente la façon pour faire des noms au au singulier deviennent des noms au pluriel. En même temps, il présente l’utilisation des articles...

     127 p thuviendanang 18/11/2013 462 8

  • Ebook Triết học Kant - Nxb. Văn hóa thông tin

    Ebook Triết học Kant - Nxb. Văn hóa thông tin

    Khi Kant bắt đầu giảng dạy tại đại học Konigsberg thì triết học Tây phương đang bị chi phối bởi hai trào lưu tư tưởng chính: một bên là những đề án có tính cách quyết đoán (dogmatique) của Leibniz và Wolf, bên kia là những tác phẩm thiên về hoài nghi chủ nghĩa của David Hume. Cùng tìm hiểu về triết học nói chung và triết học Kant nói riêng qua ebook...

     448 p thuviendanang 03/07/2014 462 8

  • Ebook Tâm lý học trẻ em: Lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 tuổi) - Nguyễn Ánh Nguyệt (chủ biên)

    Ebook Tâm lý học trẻ em: Lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 tuổi) - Nguyễn Ánh Nguyệt (chủ biên)

    Ebook Tâm lý học trẻ em: Lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 tuổi) nhằm trang bị những quan điểm cơ bản của tâm lý học trẻ em, khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương và tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, cung cấp những tri thức về quy luật và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Trên cơ sở các kiến thức...

     141 p thuviendanang 05/07/2014 461 5

  • Ebook Kế toán tài chính (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế): Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)

    Ebook Kế toán tài chính (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế): Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị (chủ biên)

    Cuốn sách Kế toán tài chính sau đây bao gồm 21 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu nhập, xử lý tổng hợp và thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Sách gồm 2 phần,...

     333 p thuviendanang 31/07/2015 461 1

  • Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 - Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải

    Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 - Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải

    Ebook Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 do Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Chương 5: Hệ sinh thái thủy vực. Chương 6: Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật thủy vực. Chương 7: Ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ nguồn nước.

     337 p thuviendanang 21/09/2016 451 1

  • Bài tập vật lý lý thuyết tập 2

    Bài tập vật lý lý thuyết tập 2

    Tham khảo sách 'bài tập vật lý lý thuyết tập 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

     384 p thuviendanang 18/11/2013 449 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số