• Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 12: Từ năm 1897 đến 1918): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 12: Từ năm 1897 đến 1918): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 12: Từ năm 1897 đến 1918): Phần 1 trình bày các nội dung: Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục, cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa (1954 - 1960); miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến lên tổng khởi nghĩa...

   264 p thuviendanang 29/08/2022 16 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 11: Từ năm 1951 đến 1954): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 11: Từ năm 1951 đến 1954): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 11: Từ năm 1951 đến 1954): Phần 2 trình bày các nội dung: Cuộc tiến công chỉến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ; Hội nghị Giornevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p thuviendanang 29/08/2022 16 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 11: Từ năm 1951 đến 1954): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 11: Từ năm 1951 đến 1954): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 11: Từ năm 1951 đến 1954): Phần 1 trình bày các nội dung: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới của đế quốc Pháp, Mỹ và tình hình kinh tế, xã hội vùng Pháp chiếm đóng (1951-1952); tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952); Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ...

   271 p thuviendanang 29/08/2022 16 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 10: Từ năm 1945 đến 1950): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 10: Từ năm 1945 đến 1950): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 10: Từ năm 1945 đến 1950): Phần 2 trình bày các nội dung: Biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta (1948-1950), Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và củng cố hậu phương, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân toàn diện (1948-1950). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   306 p thuviendanang 29/08/2022 16 0

 • Ebook Bàn về cái nhạt: Phần 1

  Ebook Bàn về cái nhạt: Phần 1

  Tài liệu "Bàn về cái nhạt" trình bày các nội dung chính sau: Thay đổi tín hiệu; Cảnh quan của cái nhạt; Tẻ nhạt - dửng dưng; Nghĩa của cái trung hòa; Cái nhạt trong quan hệ xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p thuviendanang 29/09/2022 16 0

 • Ebook Văn hóa Đông Nam Á: Phần 1

  Ebook Văn hóa Đông Nam Á: Phần 1

  Ebook Văn hóa Đông Nam Á: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Đông Nam Á về mặt điều kiện tự nhiên, nguồn gốc các dân tộc Đông Nam Á- chủ thể của văn hóa Đông Nam Á, văn hóa Đông Nam Á thời tiền sử và sơ sử, văn hóa Đông Nam Á từ buổi đầu lịch sử đến thế kỉ thứ X, văn hóa Đông Nam Á từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX, văn hóa...

   106 p thuviendanang 29/09/2022 16 2

 • Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 2

  Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 2 gồm có một số bài viết như: Từ ruộng công đến ruộng tư, tổ chức giáp từ Trung Hoa đến Việt Nam, "Dân chủ Làng - Xã", Làng xã Hương Sơn (Ghi chép dân tộc học), Nhận xét bước đầu về gia đình của Người Việt, Mặt trời với nghi lễ trên nương của người Mãng (Mạng Ư) ở Tây Bắc Việt Nam),... Mời các bạn...

   156 p thuviendanang 29/09/2022 16 1

 • Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa tộc người Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa tộc người Việt Nam" lấy đối tượng nghiên cứu là văn hóa và tộc người ở Việt Nam, và nhìn nhận đối tượng ấy như một thực thể văn hóa nằm trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Dưới góc nhìn văn hóa, bằng cách tiếp cận nhiều chiều, với những cách lý giải khác nhau cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu được những điều nằm...

   161 p thuviendanang 29/09/2022 16 1

 • Ebook Tuyển tập 90 đề thi thử đại học kèm lời giải chi tiết và bình luận môn Toán: Phần 1

  Ebook Tuyển tập 90 đề thi thử đại học kèm lời giải chi tiết và bình luận môn Toán: Phần 1

  Để chuẩn bị tốt cho kì thi Kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, việc luyện tập trước các đề thi là luôn cần thiết, giúp bạn biết rõ được trình độ và những kiến thức chưa vững để củng cố thêm. Tập 2 của cuốn “Tuyển tập 90 đề thi thử đại học kèm lời giải chi tiết và bình luận môn Toán” của nhóm tác giả GSTT GROUP cung cấp 25 đề thi...

   256 p thuviendanang 29/08/2022 15 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 15: Từ năm 1986 đến năm 2000): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 15: Từ năm 1986 đến năm 2000): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 15: Từ năm 1986 đến năm 2000): Phần 1 trình bày các nội dung: Từng bước khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986 - 1990); đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1991 - 1995). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p thuviendanang 29/08/2022 15 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 14: Từ năm 1975 đến 1986): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 14: Từ năm 1975 đến 1986): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 14: Từ năm 1975 đến 1986): Phần 2 trình bày các nội dung chương 3 - Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba và tìm đường đổi mới, phát triển đất nước (1981 - 1986). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p thuviendanang 29/08/2022 15 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 14: Từ năm 1975 đến 1986): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 14: Từ năm 1975 đến 1986): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 14: Từ năm 1975 đến 1986): Phần 1 trình bày các nội dung: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước (1975 - 1976); thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bảo vệ lãnh thổ ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, nhận diện khủng hoảng...

   358 p thuviendanang 29/08/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số