• Ebook Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm: Phần 2

  Ebook Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Nhóm các bệnh truyền nhiễm đường máu, các bệnh truyền nhiễm lớp bao phủ bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p thuviendanang 23/07/2022 25 1

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân loại di sản văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Tư liệu hóa di sản văn hóa. Hi vọng cuốn sách có thể đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận các vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa...

   178 p thuviendanang 23/07/2022 25 0

 • Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Ebook Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Khu vực phía Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hoạt động của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; Các giá trị và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p thuviendanang 23/07/2022 25 0

 • Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 1

  Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 1

  Cuốn sách Tại sao Phương Tây vượt trội này là một công trình lớn nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng của Ian Morris là hiểu thấu quá trình phát triển trong quá khứ của nhân loại và đưa ra dự báo về tương lai của cuộc đua song mã đang tiếp diễn giữa 2 trục Đông – Tây, tác giả bắt đầu với mốc thời gian từ khoảng 15 nghìn năm trước....

   440 p thuviendanang 23/07/2022 25 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 7: Từ năm 1918 đến 1930): Phần 2 trình bày các nội dung: Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh 1914-1918, phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh 1914-1918. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   279 p thuviendanang 29/08/2022 25 1

 • Ebook Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lịch sử Tâm lý học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của 3 chương cuối bao gồm: Tâm lí học bệnh lí và phương pháp lâm sàng, tâm lí học trẻ em, tâm lí học xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   63 p thuviendanang 29/09/2022 25 1

 • Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa dân gian đặc sắc trên đảo Lý Sơn

  Khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ thức dân gian, văn hóa tín ngưỡng độc đáo của những người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng điển hình không chỉ của người dân trên đảo Lý Sơn mà còn là ngày hội cố kết cộng đồng, biểu dương những giá trị của đời sống xã hội và văn hoá để tôn vinh sự...

   6 p thuviendanang 31/12/2020 24 0

 • Ebook 240 chuyện vui Anh-Việt (Tập 2): Phần 1

  Ebook 240 chuyện vui Anh-Việt (Tập 2): Phần 1

  Nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên cũng như người học tiếng Anh hiểu được văn hóa, phong tục tập quán, cũng như phong cách giao tiếp của Người Anh, tác giả Trần Mạnh Tường đã biên soạn cuốn "240 chuyện vui Anh - Việt". Bộ sách gồm có 2 tập, trong tập 2 này sẽ bao gồm 120 mẩu chuyện ngắn vui nổi tiếng, các mẩu chuyện được sắp xếp từ dễ...

   117 p thuviendanang 28/02/2022 24 0

 • Ebook Có 500 năm như thế (Bản sắc Quảng Nam và Đàng Trong từ góc nhìn phân kỳ lịch sử): Phần 2

  Ebook Có 500 năm như thế (Bản sắc Quảng Nam và Đàng Trong từ góc nhìn phân kỳ lịch sử): Phần 2

  Phần thứ hai của cuốn sách "Có 500 năm như thế (Bản sắc Quảng Nam và Đàng Trong từ góc nhìn phân kỳ lịch sử)" viết về giọng nói đặc trưng của người Quảng Nam, một giọng nói ‘không giống ai’. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2của cuốn sách sau đây để biết thêm chi tiết.

   122 p thuviendanang 21/04/2022 24 1

 • Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 2

  Ebook Việt sử Kỷ yếu: Phần 2

  Cuốn sách "Việt sử Kỷ yếu: Phần 2" gồm có các thời kỳ: Kỷ nhà Lê; Thời kỳ Nam Bắc phân tranh với các Kỷ nhà Mạc (1527 - 1592), Kỷ nhà Nguyễn Tây Sơn (1789 - 1802), Thời đại cận kim với Kỷ nhà Nguyễn (1802 - 1945), quân Pháp sang đánh chiếm đất nước ta. Mời bạn đọc tham khảo.

   283 p thuviendanang 23/07/2022 24 0

 • Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 2

  Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 2

  Cuốn sách Tại sao Phương Tây vượt trội là một công trình nghiên cứu đồ sộ, giải thích lý do vì sao các nước phương Tây vượt trội. Đây là cuốn sách mà bất kỳ ai muốn tìm hiểu những kiến thức cơ bản, đa dạng của lịch sử phát triển xã hội phương Đông và phương Tây đều nên đọc. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ bao gồm các...

   433 p thuviendanang 23/07/2022 24 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 9: Từ năm 1930 đến 1945): Phần 2 trình bày các nội dung: Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ thời kỳ 1936-1939; xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật (1939-1945), qúa trình vận động cách mạng tiến thới tổng khởi nghĩa Vũ trang giành chính quyền (1939-1945). Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   376 p thuviendanang 29/08/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số