• Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

  Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

  Trên cơ sở phân tích các căn cứ về lịch sử, lôgíc và từ thực tiễn chủ nghĩa xã hội, tác giả khẳng định có sự phát triển vượt cấp như vậy, đồng thời khẳng định có khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

   11 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Có phải học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế xã hội là sai lầm

  Có phải học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế  xã hội là sai lầm

  Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau phủ định học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác, nhưng tựu chung lại những quan điểm này đều phủ định tính khách quan của quy luật xã hội, hoặc cho rằng thực tiễn đã đổi thay, nên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là sai lầm. Bằng các luận cứ về mặt lý luận, về mặt thực tiễn...

   9 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Góp thêm một cách hiểu về tư duy

  Góp thêm một cách hiểu về tư duy

  Trong bài viết này, tác giả góp thêm một cách hiểu về tư duy thông qua phân tích quan niệm của C.Mác cho rằng ý niệm chẳng qua chỉ là vật chất được di chuyển vào đầu óc con người và được cải biến trong đó. Theo tác giả, tư duy không chỉ là sự phản ánh mà còn là một quá trình, một hoạt động. Đó là một trong những nét đặc trưng nhất của tư...

   7 p thuviendanang 25/09/2019 1 0

 • Trần Đức Thảo - Cuộc đời và sự nghiệp triết học

  Trần Đức Thảo - Cuộc đời và sự nghiệp triết học

  Nội dung bài viết nói về cuộc đời và sự nghiệp triết học của Trần Đức Thảo. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   6 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Tư tưởng triết học giáo dục của Plato

  Tư tưởng triết học giáo dục của Plato

  Bài viết trình bày về tư tưởng triết học của Plato. Plato không trình bày một cách hệ thống và trực tiếp về giáo dục, nhưng trong các tác phẩm của ông đây là một chủ đề được đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ quan niệm coi bản chất con người được quy định sẵn từ phần linh hồn, mỗi phần linh hồn có chức năng khác nhau, Plato luận giải về...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Triết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dục

  Triết học giáo dục cơ sở để đổi mới và phát triển giáo dục

  Triết học giáo dục là cơ sở để xây dựng hay đổi mới giáo dục của một quốc gia. Bài viết điểm lại lịch sử hình thành phát triển của giáo dục học và triết học giáo dục trên thế giới. Qua đó rút ra được những vấn đề đáng suy ngẫm trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam.

   6 p thuviendanang 25/09/2019 1 0

 • Quan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes

  Quan niệm về bản chất con người và tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes

  Bài viết này khám phá quan niệm của Machiavelli và Hobbes về bản chất con người, trên cơ sở đó làm rõ tư tưởng triết học pháp quyền của hai ông. Từ việc nhận thức tư tưởng triết học pháp quyền của Machiavelli và Hobbes, bài viết còn chỉ ra ý nghĩa và tính ứng dụng của nó trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay ở Việt Nam.

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Tiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu nho giáo

  Tiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu nho giáo

  Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Hượu (1926-1995) là người mở đường nghiên cứu Nho giáo và xác định những ảnh hưởng Nho giáo trong xã hội Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX. Lấy Nho giáo làm hệ qui chiếu, Trần Đình Hượu đã khảo sát từ các tác gia cụ thể, điển hình, đến các chủ điểm có tính khái quát cao như vấn đề phân kỳ văn...

   10 p thuviendanang 25/09/2019 1 0

 • Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel von Pufendorf

  Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel von Pufendorf

  Với việc xuất phát từ bản tính tự nhiên của con người để lập luận cho luật tự nhiên, quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước nhằm đảm bảo cho những quyền tự nhiên của con người được thực thi, Pufendorf đã trở thành người đầu tiên đặt nền móng cho tư tưởng triết học pháp quyền Đức, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng...

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

  Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học

  Bài viết đề xuất Triết lý giáo dục sáng tạo - nhân văn - vì người học. Với nội dung tập trung ở 3 mệnh đề: 1/ Xây dựng nền giáo dục sáng tạo; 2/ Xây dựng nền giáo dục nhân văn (mang tính đặc thù của xã hội Việt Nam và xu thế thời đại) với điều kiện cơ bản: giáo dục người học có khả năng tự làm chủ bản thân; 3/ Xây dựng nền giáo...

   6 p thuviendanang 25/09/2019 1 0

 • Tư tưởng nhập thế trong triết học Phật giáo Trần Thái Tông

  Tư tưởng nhập thế trong triết học Phật giáo Trần Thái Tông

  Là một trong những đại diện xuất sắc nhất của Thiền học Việt Nam thời Trần, vua Trần Thái Tông với tác phẩm Khóa hư lục đã thể hiện sâu sắc quan niệm nhập thế, gắn đạo với đời của ông không chỉ về phương diện lý luận, mà cả về phương diện hành động thực tiễn.

   10 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Tư tưởng khoan dung từ tư tưởng của Phật giáo đến tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng khoan dung từ tư tưởng của Phật giáo đến tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trên cơ sở vạch rõ nội hàm khái niệm khoan dung, bài viết bước đầu phân tích những biểu hiện của tư tưởng khoan dung Phật giáo được thể hiện thông qua các phẩm hạnh: “Vị tha”, “Từ bi”, “Bác ái”, “Lòng trắc ẩn” và đặc biệt là sự khoan hòa giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Qua đó, chỉ ra sự ảnh hưởng của tư tưởng khoan dung...

   10 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số