• Ebook 36 Christmas Carols and Songs

  Ebook 36 Christmas Carols and Songs

  Ebook 36 Christmas Carols and Songs giới thiệu tới các bạn những bản nhạc hay như March, Toyland, The twelve days of chrismas, go tell it on the mountains, March of the three kings,... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung cụ thể.

   44 p thuviendanang 25/04/2018 12 0

 • Ebook Arranging for Large Jazz Ensemble - Dick Lowell and Ken Pullig

  Ebook Arranging for Large Jazz Ensemble - Dick Lowell and Ken Pullig

  The large jazz ensemble, or big band, has a prominent place in the history of jazz. Some of the most dynamic personalities of jazz—Duke Ellington, Count Basie, Woody Herman, Buddy Rich, Stan Kenton, Maynard Ferguson, Gil Evans, and Thad Jones— were leaders of large jazz ensembles. Their bands were instantly recognizable by the unique musical personalities of the arrangers and composers who wrote for them.

   202 p thuviendanang 25/04/2018 7 0

 • Đặc tính tổng hợp trong cấu trúc nghệ thuật cải lương Nam Bộ

  Đặc tính tổng hợp trong cấu trúc nghệ thuật cải lương Nam Bộ

  Cải lương là một trong những loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống của Nam Bộ, là sản phẩm văn hóa nghệ thuật của vùng đất này. Bài viết vận dụng một số phương pháp nghiên cứu (liên ngành, so sánh văn hóa, hệ thống-cấu trúc) hướng đến phân tích, làm sáng tỏ tính tổng hợp trong cấu trúc nghệ thuật cải lương ở Nam Bộ – với tư cách...

   13 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Đặc điểm nội dung và nghệ thuật kịch bản văn học Thành phố Hồ Chí Minh đương đại

  Đặc điểm nội dung và nghệ thuật kịch bản văn học Thành phố Hồ Chí Minh đương đại

  Bài viết này khái quát đặc điểm nội dung phản ánh, trong ñó tập trung vào nội dung xung đột, và nghệ thuật xây dựng kịch bản trên phương diện xây dựng cốt truyện, xây dưng nhân vật, xây dựng ngôn ngữ đối thoại và vận dụng thủ pháp nghệ thuật mới của kịch bản văn học kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh đương đại. Bài viết hy vọng góp thêm...

   15 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Khai thác dữ liệu ảnh độ sâu từ cảm biến Kinect: Sửa lỗi và ứng dụng

  Khai thác dữ liệu ảnh độ sâu từ cảm biến Kinect: Sửa lỗi và ứng dụng

  Nội dung bài viết trình bày về vấn đề tạo nền tảng phát triển các ứng dụng trên thiết bị Kinect, giới thiệu về phần cứng Kinect và các bộ thư viện mở hỗ trợ Kinect, đặc biệt là bộ thư viện mở OpenKinect, trình bày phương pháp căn chỉnh, sửa méo, làm khớp (Kinect Calibration) dữ liệu hình ảnh và độ sâu.

   7 p thuviendanang 25/04/2018 12 0

 • Tân nhạc và sự hình thành nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam

  Tân nhạc và sự hình thành nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam

  Nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp của nhân loại mà đỉnh cao là các Trường phái thanh nhạc cổ điển gắn liền với nghệ thuật Bel canto của Italia và châu Âu đã hình thành và phát triển từ nhiều thế kỷ qua đã và đang tiếp tục ảnh hưởng, chi phối và dẫn dắt toàn bộ các hoạt động biểu diễn, đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp của toàn nhân loại.

   6 p thuviendanang 25/04/2018 13 0

 • Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay

  Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay trình bày nội dung về: Đôi nét về hát đúm của ngươi Thổ; Một số đánh giá và đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuviendanang 25/04/2018 11 0

 • Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc

  Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc

  Bài viết trình bày: Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Nhật Bản; Những nội dung chủ yếu và tính quá trình của các cải cách kinh tế, cải cách chính trị ở Trung Quốc; Những kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở Nhật Bản và Trung Quốc,... Mời các...

   8 p thuviendanang 25/04/2018 14 0

 • Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế

  Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế

  Bài viết Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột Quốc tế trình bày nội dung về: Những ý kiến từ thực tế Hoa Kì; Hai nền văn hóa chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Kế thừa những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân với hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam với những nỗ lực của mình, trong điều kiện hoàn cảnh mới đã bổ sung những hiểu biết và nhận thức mới về nhà nước pháp quyền

   7 p thuviendanang 25/04/2018 10 0

 • Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự

  Bài viết Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự trình bày quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự. Thực trạng pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán. Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị hoàn thiện, bảo đảm thực hiện pháp luật...

   9 p thuviendanang 25/04/2018 8 0

 • Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

  Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

  Bài viết Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004. Hoàn thiện khái niệm, làm rõ bản chất, ý nghĩa và cơ sở của quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Xác định nội dung quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng...

   18 p thuviendanang 25/04/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số