• Nguyễn Trãi Anh Hùng Dân Tộc

  Nguyễn Trãi Anh Hùng Dân Tộc

  Nguyễn Phi Khanh người làng Chi Ngại huyện Phượng Sơn, là một cậu học trò giỏi, thông minh từ nhỏ, biết làm thơ từ năm 11 tuổi, hễ xuất khẩu là thành chương, nhiều người đã tin ở sự thành đạt của cậu học trò ấy sau này. Được quan tư đồ Trần Nguyên Đán đón làm thục sư để dạy kèm cho con gái của ngài.

   60 p thuviendanang 18/11/2013 44 0

 • Điện Biên Phủ: sự kiện và tư liệu

  Điện Biên Phủ: sự kiện và tư liệu

  Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, anh dũng của quân và dân cả nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Đế quốc mỹ. Đó là thắng lợi của nhânh dân ta, mà cũng la thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

   125 p thuviendanang 18/11/2013 44 0

 • Hỏi đáp về phong tục tập quán người Việt

  Hỏi đáp về phong tục tập quán người Việt

  Đây là tài liệu bao gồm các câu hỏi về phong tục tập quán của người Việt.Phong tục là toàn bộ những hoạt động sống của con người được hình thành trong quá trình lịch sử và ổn định thành nề nếp, được cộng đồng thừa nhận, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phong tục không mang tính cố định, bắt buộc như nghi thức, nghi lễ, nhưng...

   92 p thuviendanang 18/11/2013 57 2

 • Những cuộc đổi họ lớn trong lịch sử Việt Nam

  Những cuộc đổi họ lớn trong lịch sử Việt Nam

  Đầu năm 1226 (tháng 12 năm Ất Dậu), Trần Thủ Đô. tổ chức đảo chánh lật đổ nhà Lý, đưa Trần Cảnh lên ngôi tức Trần Thái Tông (trị vì 1226-1258), lập ra nhà Trần (1226-1400). Nguyên Trần Thủ Độ ép vua Lý Huệ Tông (trị vì 1211-1224) nhường ngôi cho người con gái mới sáu tuổi là Chiêu Thánh công chúa tháng Mười năm giáp thân (cuối 1224),...

   7 p thuviendanang 18/11/2013 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số